Kallio Block Party påverkar linjerna 23 och 502 på lördag 3.8

Lördagen den 3 augusti ordnas Kallio Block Party i området som begränsas av Alpgatan, Castrénsgatan och  Första linjen. Området är avstängt för trafik kl. 8.00 – 24.00.

Busstrafiken under evenemanget:

Ajetaan Kalliossa linjan 51 reittiä

Linje 23 kör i båda riktningar rutten: egen rutt – Porthansgatan – Flemingsgatan – Helsingegatan – Västra Brahegatan - egen rutt. Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Berghälls ämbetshus” (0226 och 2129), ”Castrensgatan” (0227 och 0228), ”Kommunernas hus” (0229 och 2128), ”Wallinsgatan” (2126 och 2127), ”Kulturhuset” (2124 och 2125) samt ”Borgågatan” (2122).

Ajetaan Kalliossa Helsinginkatua ja linjan 51 reitin mukaisesti Helsinginkadun ja Hakaniemen väliä

Linje 502 kör i båda riktningar rutten: egen rutt – Porthansgatan – Flemingsgatan – Helsingegatan – egen rutt. Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Berghälls ämbetshus” (0226 och 2129), ”Castrensgatan” (0227 och 0228), ”Kommunernas hus” (0229 och 2128), ”Wallinsgatan” (2126 och 2127) samt ”Borgbacken” (2066 och 2067).

Linjerna stannar vid de hållplatser som ligger längs rutten.