Linjerna 621 och 622 läggs ner och linje 623 får en ny rutt 12.8

Linjerna 621 och 622 läggs ner när det nya linjenätet börjar gälla i Tusby och Kervo den 12 augusti. Linjerna ersätts i Ilola med linje 633 som går från Rödsand via Ilola längs Ebbforsvägen till Jussla i Tusby. Rutt för linje 633

I Skattmans ändras rutten för linje 617 så att den ersätter de indragna linjerna.

Samtidigt får linje 623 en ny rutt som går från Tusbyleden till Björkbyvägen via Västra Vitbäcksvägen. När linje 633 inte är i trafik (under veckosluten), körs linje 623K vars rutt går via Rödsand. Linje 623B som slutar till Lejle läggs ner men samtidigt får linje 623 högre turtäthet under rusningstider: linjens turintervall blir 20 minuter i stället för de nuvarande 30 minuterna. Rutt för linje 623