Ny avgångshållplats för linjerna 2 och 3 tas i bruk 1.8

Torsdagen den 1 augusti tas  en ny avgångshållplats Granvägen i bruk i Mejlans. Avgångshållplatsen används av spårvagnslinjerna 2 och 3. I och med den nya avgångshållplatsen kan passagerare stiga på spårvagnarna redan vid Granvägen. Tidigare var det möjligt att stiga på först vid Almvägen.

Kuusitien pysäkki H0132 käyttöön 1.8. alkaen