Ruttändringar i Söderkulla från 12.8 – linje 991 läggs ner

Det sker förändringar i busslinjerna i Söderkulla den 12 augusti. De nya rutterna och tidtabellerna finns tillgängliga i Reseplaneraren om du gör sökningar med datum 12.8 eller senare.

Linjerna 841 och 991 slås ihop så att linje 841 som kör till Östra centrum fortsätter från Söderkulla via Amiralsvägen till Nickby. Också en ny busslinje 842 Östra centrum – Söderkulla – Eriksnäs startar. Linje 991 läggs ner. Rutt för linje 841 Rutt för linje 842

På lördagar ersätter den nya linjen 843 Östra centrum-Söderkulla-Kalkstrand linje 995. Rutt för linje 843

Linjerna 841 och 842 körs på vardagar med 60 minuters intervall. Det innebär att bussarna går var 30:e minut på sträckan Östra centrum-Söderkulla. På lördagar körs linje 841 med 60 minuters intervall samt linjerna 842 och 843 med 120 minuters intervall. Då det blir 30 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum-Söderkulla. På söndagar och på kvällen körs linjerna 841 och 842 med 120 minuters intervall, varvid det är 60 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum-Söderkulla.

Nattbuss 841N börjar i Söderkulla köra via Hassellunden och går i fortsättningen längs Borgnäsvägen i Nickby. Rutt för linje 841N