Stomlinje 550 samt linjerna 41 och 552 läggs om till avvikande rutter i Hoplax 12.8

På grund av bygget av snabbspårvägen stängs Eliel Saarinens väg för fordonstrafik 12.8.2019. Det här innebär att busslinjerna 41, 550 och 552 som använder tunneln måste ta avvikande rutter och inte längre använder hållplatserna på Hoplax station. Vid planeringen av de avvikande rutterna har man försökt hålla kollektivtrafikförbindelserna lika flexibla som hittills och samtidigt försökt sörja för att trafiken flyter. Tyvärr kan de avvikande arrangemangen för några sträckors del innebära att en linje utan byte ändras till en linje med byte eller längre gångsträckor.

Tågbyten, dvs. från Ringbanans tåg till Kustbanans tåg och tvärt om fungerar ändå via tunneln hela tiden bygget pågår. Likaså fungerar hissarna och de hinderfria rutterna under tiden bygget pågår. Man kan också gå och cykla genom tunneln hela tiden, men rutterna kommer att ändras vartefter projektet framskrider. Tunneln beräknas vara stängd och de ruttändringar som detta medför beräknas gälla till slutet av 2021.

Ytterligare information om projektet Spår-Jokern: https://raidejokeri.info/sv/

Närmare information om alternativa kollektivtrafikförbindelser hittar du enklast i Reseplaneraren genom att söka ruttförslag för tiden efter 12.8.2019. Tidtabellerna och rutterna visas i Reseplaneraren 30 dagar innan de träder i kraft.

Ändringar för busstrafiken

  • Linje 550 kör via Tavastehusleden och Vichtisvägen till sin normala rutt och använder hållplatserna i A-zonen på Krämertsskogsvägen och Hemmansvägen. Hållplatserna Vichtisvägen, Hoplax station och Ilkkavägen tas bort från linjen. På stamlinjen 550 är det också möjligt att resa på detta avsnitt exceptionellt med BC- och BCD-biljetter .
  • Linje 41 kör direkt via Tunnelvägen till sin normala rutt. Linjen använder alla hållplatser på den avvikande rutten.
  • Linje 552 kör från Eliel Saarinens väg via Tunnelvägen, Haga sportväg, Stormyrvägen och Stormyrgränden tillbaka till Eliel Saarinens väg. Linjen använder alla hållplatser på den avvikande rutten.
  • Byggarbetena medför inga förändringar 12.8 på rutten för linje 52.

De närmaste hållplatserna i närheten av Hoplax station från och med 12.8.2019

Busshållplatserna i närheten av Hoplax station förblir i användning med undantag av hållplatserna på Ilkkavägen och Hoplax station.

  • Linje 41: De närmaste hållplatserna är Brandbrunnsplatsens och Tunnelvägens hållplatser öster om stationen. Även linje 40 kör normalt från hållplatserna.
  • Linje 552: Linjen använder tillsammans med linje 52 hållplatserna söder om stationen på Spireavägen.
  • Linje 550: De närmaste hållplatserna för huvudlinje 550 är Hemmansvägens hållplatser på Vichtisvägen. Från och med 12.8 sker byten mellan huvudlinje 550 och tågen bäst på Åggelby eller Alberga stationer.
  • Det blir inga ruttändringar för närbuss 32, den betjänar såsom hittills bl.a. Riistavuori servicecentral.

Pysäkit Huopalahden aseman ympäristössä 12.8.2019 alkaen