Ändringar i närtågstrafiken fr.o.m. 12.8

N- och K-tåg

Från och med 12.8 stannar K-tågen på alla mellanstationer, dvs. också i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka. Samtidigt slopas linjekoden N och de nuvarande N-tågen blir K-tåg. Efter förändringen stannar I-, P-, K- och T-tågen på alla mellanstationer.

Servicenivån i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka höjs avsevärt då tågen kör med högre turtäthet hela dagen på vardagar: turtätheten ökar från de tidigare 10 minuterna till fem minuter. Bocksbacka är också omstigningsplats för närtåg och bussar på Ring I, så omstigningsförbindelserna blir bättre.

En enhetlig praxis för stannande gör att allt löper smidigare vid störningar i tågtrafiken.

Y-tåg

Från och med 12.8 börjar Y-tågen stanna även i Köklax. Detta på grund av ökat antal passagerare på kustbanan. Med denna åtgärd vill man jämna ut antalet passagerare mellan U- och Y-tågen. En del av passagerare som stiger på och av i Köklax kan välja Y-tåg som är snabbare i stället för U-tåg.

I-tåg

I-tåget får en ny avgång kl. 00.36 från Helsingfors fr.o.m. 12.8. Turen avgår från Dickursby kl. 00.55 och från flygstationen mot Myrbacka kl. 01.03.

Alla nya tidtabeller och rutter hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna i utskrivbar form för 2019-2020 hittar du här.

Tågtrafiken fr.o.m. 12.8