Hållplats Plottbrinken H2224 i Britas tillfälligt indragen från 2.9

Hållplats Plottbrinken E2224 dras tillfälligt in den 2 september. Hållplatsen används av linjerna 52 och 552 i riktning mot Malm. Den ersättande hållplatsen är Britas H2226 som ligger ca 150 m bort.
Hållplatsen är indragen tills vidare på grund av grävningsarbeten.

H2224 Plotinrinne poistuu tilapäisesti käytöstä 2.9. alkaen