Hållplats Ryttargatan E1121 dras in 19.8

Hållplats Impilaksgatan E1121 dras in måndagen den 19 augusti.

Förändringen gäller linje 543 i riktning mot Alberga. Den ersättande hållplatsen i riktning mot Alberga är E1119 Förposten.

Hållplatsen är indragen tills vidare.