Metron trafikerar inte sträckan Kampen – Helsingfors universitet – spårvagnlinjerna 7 och 9 kör mellan Kampen och Hagnäs

Uppdatering 23.8 kl. 21:15  Metron trafikerar inte sträckan Kampen – Helsingfors universitet – spårvagnlinjerna 7 och 9 kör mellan Kampen och Hagnäs.

Metron trafikerar inte sträckan Kampen – Helsingfors universitet – spårvagnlinjerna 7 och 9 kör mellan Kampen och Hagnäs.

Busslinjerna 20, 21 och 21B ersätter metron och kör undantagsvis till Kampens terminal.  Det finns också en ersättningsbuss som kör mellan Kampens terminal och Drumsös metrostation. Turtätheten mellan Drumsö och Kampen är ca 5 minuter. Den ersättande trafiken slutar kl. 23.30.

Spårvagnslinje 9 kör fr.o.m. kl. 14 avvikande rutt via Gräsviken till Busholmen till trafikens slut. Linjen trafikerar inte Uppropskontoret och Medelhavsgatan.

Från väster: Stig av metron vid Drumsö och byt till busslinjerna 20, 21 och 21B som kör till Kampens terminal. Sedan till fots eller med spårvagnarna 7 och 9 till Helsingfors universitets eller Hagnäs metrostation.

Från öster: Stig av metron vid Hagnäs eller Helsingfors universitet och fortsätt med spårvagn 7 eller 9 till Kampen. Från Kampens terminal kan du åka buss 20 eller 21 från plattformarna 52 och 53 till Drumsö där du kan byta till metro.