Ny rutt för närbuss 802 i på Degerö 12.8 – linjen kör inte till Hästnässundsvägen

Rutten för närbuss 802 ändras på Degerö den 12 augusti. Linjen kör i fortsättningen till Rosalagränden. Det innebär att linjen inte trafikerar Hästnässundsvägen och Degerövägen dvs. linjen kör direkt till Reihersvägen via Jollasvägen.

Borgströminmäellä linja 802 ajaa Rosalankujalle.Linjalta poistuu Hevossalmentien ja Laajasalontien lenkki, ja linja siirtyy ajamaan Reiherintielle Jollaksentien kautta 12.8.2019 alkaen.