Förseningar på stambanan

Uppdaterad 3.9.2019 kl. 17.41

Det är förseningar i tågtrafiken på stambanan vid Bocksbacka p.g.a. olyckshändelse.

Samtliga tåg på stambanan (K, I, P, R, Z, D) kan försenas. Situationen räknas pågå fram till kl. 19.