Hållplats Djurbergsgränd H1723 indragen 4.9 kl. 10.15 – 13.00

Hållplats Djurbergsgränd H1723 är indragen onsdagen den 4 september kl. 10.15 – 13.00 på grund av ett evenemang.
De närliggande hållplatserna är i bruk som vanligt.