Hållplats Salutorget H2005 på linje 17 tillfälligt indragen 23.-25.9

Hållplats ”Salutorget” H2005 i riktning mot Munkholmen är indragen från 23.9 till 25.9 kl. 10 på grund av lyftarbeten.
Under denna tid stannar linje 17 vid hållplatsen H2007 "Riddarhuset" som ligger Mariegatan.