Hållplatsändringar vid Gårdsbacka metrostation på tisdag 17.9

Det sker ändringar i hållplatserna vid Gårdsbacka metrostation tisdagen den 17 september. Hållplats Gårdsbacka (M) H4309 för linje 94A dvs. plattform 18 flyttas bakåt. Detta beräknas gälla i ca 1,5 veckor.  Närbussarna 811/B och 812/B i riktning mot Mellungsbacka stannar tillfälligt vid hållplats Gårdsbacka (M) H4414 dvs. plattform 12. Ändringen gäller busslinjerna 94A, 811, 811B, 812 och 812B.