Linjerna 50, 55, 56 och 59 på avvikande rutt 24.9-8.10 i Fiskehamnen

Verkstadsgatan avstängs för trafik mellan Gamla vintervägen och Hermanstads strandväg på grund av grävningsarbeten 24.9-8.10.
Linjerna 50, 55, 56 och 59 kör avvikande rutt.

Den avvikande rutten för linjerna 55 och 56: Linjerna vänder från Verkstadsgatan via Gamla vintervägen till Hermanstads strandväg.

Hållplatserna ”Fiskehamnen (M)” H3004/H3005 på Verkstadsgatan och hållplatsen ”Agrosgränden” H3006 i riktning mot Fiskehamnen trafikeras inte.

Linjerna 55 och 56 stannar vid den tillfälliga hållplatsen H3520 som ligger på Gamla vintervägen i riktning mot Fiskehamnen och motsvarande tillfällig hållplats H2555 i riktning mot Forsby och Gamlas. Dessutom stannar linjerna 55 och 56 också vid de ersättande hållplatserna som linjerna 50 och 59 använder dvs. ”Gamla vintervägen” H3002/H3003 på Verkstadsgatan.

Den avvikande rutten för linjerna 50 och 59: Verkstadsgatan – Gamla vintervägen – (Nätholmsgatan) – Hermanstads strandväg.

Dessutom stannar linjerna 50 och 59 också vid de ersättande hållplatserna som linjerna 55 och 56 använder dvs. ”Gamla vintervägen” H3002/H3003 på Verkstadsgatan men stannar inte vid de övriga hållplatserna längs undantagsrutten.

Undantagsrutten för linjerna 55 och 56 och de tillfälliga hållplatsändringarna i området 24.9-8.10: