Spårvagnslinje 1 återgår till ordinarie rutt i Eira 30.9 – bussarna 14, 17 och 18N fortfarande på undantagsrutt

Måndagen den 30 september återgår spårvagnslinje 1 till sin vanliga rutt i Eira och ändhållplatsen på Docksgatan. Linjen har använt Trekanten som ändhållplats från och med början av juli på grund av gatu- och spårarbeten på Docksgatan.

När spårvagnslinjen återgår till sin vanliga rutt får linjen en ny tidtabell. Linjen tar då i bruk hållplatserna Skillnaden i båda riktningar (H0801 och H0802) samt Fredriksgatan (H0803, H0804), Stora Robertsgatan (H0813, H0814), Femkanten (H0815, H0816), Eira sjukhus (H0442, H0449), Styrmansgatan (H0444, H0445) och Docksgatan (H0446). Linjen trafikerar inte hållplatsen Trekanten (H0709).

Till skillnad mot vad som tidigare meddelats fortsätter linjerna 14, 17 och 18N att trafikera den avvikande rutten fram till 1.12 på grund av arbeten på Munkholmsgatan.

Raitiolinja 1 omalle reitilleen Eiraan 30.9. alkaen