Sveaborgsfärjan får ny tidtabell 23.9

Sveaborgsfärjan får en ny tidtabell den 23 september.  Tidtabellen gäller fram till den 3 november. Den 4 november övergår färjan till vintertidtabellen som gäller fram till 30.3.
Höst- och vintertidtabellerna samt tidtabellen för servicefärjan finns i Reseplaneraren och här:

Tidtabell för Sveaborgsfärjan fr.o.m. 23.9