Tillfällig ruttändring för busslinjerna 158 och 164VA på Bruksvägen 20.-22.9

Bruksvägen stängs av för trafik mellan Tegelmakarvägen och Bruksmästarvägen på grund av grävningsarbeten. Linjerna 158 och 164VA kör följande avvikande rutt från fredag 20.9 kl. 16 till söndag 22.9 kl. 24.00: Bruksmästarvägen – Bruksgränden – Tegelmakarvägen.
Linjerna trafikerar inte hållplatserna Stenbruket E4215 och Tegelmakarvägen E4218.