Ändringar i tågtrafiken för T- och R-tåg på sträckan Kervo-Riihimäki natten mellan 7.-8.10

R- och T-tågen kör avvikande trafik på sträckan Kervo-Riihimäki natten mellan måndag och tisdag 7.-8.10. Detta på grund av arbeten.

Avvikelserna i trafiken:

  • R-tåget som avgår från Helsingfors kl. 0.40 och T-tåget som avgår från Helsingfors kl. 1.51 kör endast till Kervo. Buss 969X avgår från Kervo kl. 1.05 och kl. 2.33 och kör via mellanstationerna till Riihimäki.
  • Tåg som vanligtvis avgår från Riihimäki kl. 2.53  kör endast på sträckan Kervo-Helsingfors. Buss 969X som ersätter tågturen avgår från Riihimäki kl. 2.42 och kör via mellanstationerna (i Jokela kl. 3.15.) till Kervo. Från Kervo finns förbindelse till Helsingfors med K-tåget kl. 4.05.
  • T-tåg som avgår från Riihimäki kl. 3:53 ersätts med ett tåg som avgår kl. 4.00 från Riihimäki. Tåget avgår från Jokela kl. 4.20 och från Kervo kl. 4.39 dvs. 7 minuter senare än vanligt.

Tågen använder avvikande spår i Kervo. Närmare tidtabell för ersättningsbussen finns i Reseplaneraren

Hållplatserna för ersättningsbuss 969X vid stationerna

  • Kervo: Plattform 12 (Ke0424) i riktning mot Riihimäki
  • Ainola: Ersättande hållplatserna på Poikkitie
  • Träskända: Träskända järnvägsstation Plattform 15 (Jä2125) i riktning mot Kervo och plattform 16 (Jä2126) i riktning mot Jokela.
  • Saunakallio: Ersättande hållplats i riktning mot Träskända, Saunakallio (Jä2017) på Wärtsilänkatu. Ersättande hållplatser i riktning mot Jokela: Saunakallio (Jä2018) på Wärtsilänkatu
  • Jokela: Jokela station (Tu6100) i riktning mot Riihimäki och Jokela station (Tu6101) i riktning mot Kervo.

Ersättningsbussarna och alla ovannämnda tåg har låggolv.

Rutten för linje 969X i HRT-området