Hållplats Gäddviksstranden dras in 23.10

Uppdatering: Hållplatsen tas i bruk 22.11

Hållplatsen Gäddviksstranden E2337 dras tillfälligt in på onsdag 23.10 på grund av arbeten.10. De ersättande hållplatserna är E3135 Kavelbackavägen och E2335 Gäddgapet.
Hållplatsen beräknas vara indragen fram till 21.11.2019. Ändringen påverkar busslinje 112.
 

Haukilahdenrannan pysäkki E2337 Haukilahdenranta suljetaan tilapäisesti rakennustyön johdosta.