Hållplats Hansahamnen E5170 i Köklax indragen från 16.10

uppdatering 29.5.2020: hållplatsen ur bruk uppskattningsvis t.o.m. augusti 2020

Hållplats ”Hansahamnen” E5170 i Köklax dras in 16.10 på grund av arbeten. Linje 911 i riktning mot Kyrkslätt har stannat vid hållplatsen.
Den närmaste ersättande hållplatsen är ”Hansahamnsplatsen” E5155 vid Köklax köpcentrum.