Hållplats Hansahamnen E5226 dras in 9.11

Uppdatering 29.5..2020: hållplatsen ur bruk uppskattningsvis t.o.m. augusti 2020

Hållplats Hansahamnen E5226 dras in 9.11 på grund av arbeten. Hållplatsen används av linje 166 i riktning mot Glasdalen. Den närmaste ersättande hållplatsen är E5155 Hansahamnsplatsen. Hållplatsen beräknas vara indragen fram till augusti 2020.

E5226 Hansavalkama suljetaan 9.11.