Hållplats Tove Janssons park H0409 åter i bruk 2.10

Hållplatsen Tove Janssons park H0409 på Skatudden tas åter i bruk onsdagen den 2 oktober. Linjerna 4 och 5 trafikerar hållplatsen i riktning mot Skatudden och Skatuddens terminal. Hållplatsen har inte varit i bruk på grund av byggarbeten.

H0409 Tove Janssonin puisto otetaan käyttöön 2.10. alkaen