Nya gångförbindelser till bussterminalen och metrostationen i Hagalund 24.10

Det blir enklare att röra sig mellan bussterminalen, köpcentret och metron i Hagalund när de nya gångförbindelserna öppnas för allmänheten 24.10. Detta på grund av att den nya delen av köpcentret Ainoa tas i bruk.

Nya ingångar till metron 24.10

Genom de nya tillgängliga ingångarna E, F och I vid köpcentrets södra del kommer man till metron. Till Sampobron tar man sig via ingångarna E och I och till Havsvindstorget via ingång F. Det blir enklare att röra sig mellan metron eller bussterminalen och Havsvindsvägen när de nya rulltrapporna tas i bruk.

På kartan och på bilden i 3D nedan visas metrons alla ingångar.

Nya rutter till bussterminalen 24.10

Det blir enklare att röra sig mellan den södra och norra delen av Hagalunds bussterminal när de nya gångförbindelserna tas i bruk. Den nya rutten mellan bussterminalens olika delar går via den nya rulltrappan. Från och med 24.10 tas också nya hissar i bruk som går mellan de olika våningarna och som gör det lättare att röra sig mellan terminalens olika delar.

De nya rulltrapporna, hissarna och gångförbindelsen från köpcentret till bussterminalen är markerade på kartorna nedan.

 

 

Köpcentrets första våning: den nya gångförbindelsen som går via rulltrappan till bussterminalen är markerad med en grön streckad linje.  Köpcentrets delar som redan är öppna för allmänhet och  delar som öppnas för allmänhet 24.10 har avgränsats med den röda streckade linjen. Tuulikkibron och Tapioplatsen ligger till höger på kartan

Ingångarna på metrostationen

Rutterna och ingångarna utomhus