Små ändringar i tidtabellen för K-tåg fr.o.m. 27.10

K-tåget får ny tidtabell på söndag 27.10.
Avgångstiderna från Savio, Korso, Räckhals och Björkby i riktning mot Helsingfors tidigareläggs med en minut. Syftet med ändringen är att förbättra punktlighet.