Spårvagnarna 6T, 7 och 9 på undantagsrutt – kör inte till Västra terminalen

Spårvagnslinjerna 6T, 7 och 9 kör avvikande rutt och trafikerar inte Västra terminalen eller hållplatsen Uppropskontoret på grund av ett elfel. Felet håller på att åtgärdas och det beräknas pågå fram till kl. 15.30.

Spårvagn 6T: Avvikande rutt: spårvagnen kör till Sandviken, linjen trafikerar inte Västra terminalen.
Spårvagn 9: Avvikande rutt: spårvagnen kör till Utterhällen, linjen trafikerar inte Västra terminalen.
Spårvagn 7: Avvikande rutt: spårvagnen kör till Utterhällen, linjen trafikerar inte Västra terminalen.