Rutten för linjerna 113, 113N, 212 och 213N i Bredvik ändras 2.12

Rutten för linjerna 113, 113N, 212 och 213N i Bredvik ändras måndag 2.12. Linjerna kör i fortsättningen rutten Ring I – Torvmossvägen – Kirvusvägen – S:t Andreevägen. Ruttavsnittet längs Kronoborgsvägen dras in. Hållplatserna Bredviks skola (E1203 och E1204) tas ur bruk, och hållplatserna Röjarplatsen (E1205 och E1206) flyttas till Kirvusvägens sida.

Små ändringar i tidtabeller på grund av en längre rutt.

Ändringens orsak är byggarbeten för Spår-Jokern och Ring I.

I kartan ruttavsnittet som avskaffas med rött, nya rutten och hållplatserna med grönt.

Kartta linjojen 113, 113N, 212 ja 213N reittimuutoksesta