Ändringar i busstrafiken i Kajsaniemi 4.-8.1 p.g.a. Lux Helsinki

Ljusfestivaeln Lux Helsinki påverkar busstrafiken i Kajsaniemi på kvällarna 4.-8.1.2020.
Busshållplats Kajsaniemiparken (H2060) i riktning mot Järnvägstorget är indragen under ljusfestivalen kl. 16.30-22.
Dessutom kör linjerna 785/K, 787/A/K och 788/K till Järnvägstorget kl. 16.30-22 via Vilhelmsgatan i stället för Kajsaniemistranden och Kajsaniemiallén.