Ändringar i busstrafiken i Sibbo 16.12

Det blir några ändringar i busstrafiken i Sibbo måndagen 16.12. Ändringarna förbättrar skolförbindelser och punktlighet i Nickby terminal.

Linje 785 får en ny avgång från Nickby gård från måndag till fredag kl. 5.24. Avgången kl. 5.59 dras in.

linjerna 787 och 788 tidigareläggs många tidsutjämningar i Nickby terminal med några minuter. Avgångstiderna från ändhållplatserna ändras inte, men ändringarna medför att uppskattade passertider i var körriktning efter Nickby terminal blir tidigare.

Linje 841 får en ny ruttversion 841B (Söderkulla – Nickby), som trafikeras skolmorgnar. Bussen avgår kl. 7.29 från hållplats Kallbäck (Si0811) och den kör till Nickby samma rutt som linje 841. I och med den nya avgången uppstår det önskad tilläggskapacitet på det mest använda avgången på linje 841.

Dessutom får linje 992 (Eriksnäs – Söderkulla – Massby – Nickby) en större buss.

linje 985 kommer fyra avgångar tidig eftermiddag från måndag till fredag från Nickby gård avgå 5-6 minuter senare. Då passar de bättre skoltiderna.

Några bytesförbindelser i Kervo ändras också när tågtidtabeller för R, D och Z-tågen ändras 15.12. Länk till ett separat meddelande

De kommande ändringarna syns redan i Reseplaneraren.