Ändringar i R, D och Z –tågens tidtabeller 15.12.

Tidtabeller för R, D och Z –tågen ändras söndagen 15.12. Det blir ändringar tidigt på morgon, rusningstider och sent på kvällen. Sent på kvällen blir det nya avgångar, även på veckosluten.

Nya tidtabeller finns redan i Reseplaneraren, där man kan granska tidtabeller stationvis och för egna förbindelser.

Tidtabeller fr.o.m. 15.12. i pdf-format

Nya tåg kvällstid:

Det blir tre nya R-tåg från Riihimäki till Helsingfors varje kväll. R-tågen avgår med 30 minuters mellanrum fram till klockan 23.26. Tåget som avgått 23.56 dras in, men i stället avgår det ett nytt senare R-tåg från Riihimäki kl 0.26.

Ett nytt Z-tåg avgår från Helsingfors till Lahtis kl 23.59 varje dag, och dessutom kl 1.25 nätter efter fredag och lördag.
Ett nytt Z-tåg avgår från Lahtis 0.30 nätter efter fredag och lördag.

Tidtabellsförändringar:

Förutom ändringar i avgångstider blir det dessutom ändringar i resetider.

I fortsättningen avgår Riihimäkitågen i rusningsriktningen enligt följande:

Från Riihimäki på morgon mellan kl 6 och 8:
6.19/R, 6.43/D, 6.56/R, 7.07/D, 7.26/R, 7.36/D, 7.56/R

Från Helsingfors mot Riihimäki på eftermiddag mellan kl 15.30 och 17:
15.35/R, 15.50/D, 15.54/R, 16.10/R, 16.30/R, 16.50/D

Men det blir alltså också många andra ändringar, så det är bra att granska avgångstiderna på olika stationer i Reseplaneraren.

Tåg med högt golv:

Avgångar från Riihimäki må-fr kl 6.19/R, 7.07/D och 7.36/D samt från Helsingfors 15.54/R, 16.30/R och 16.50/D trafikeras i fortsättningen med äldre tåg med högt golv. Dessutom varje dag T-tåg från Riihimäki 3.53 ja och från Helsingfors 1.51, såsom tidigare.