Hållplats E1129 i Alberga tas ur bruk 7.1

Hållplats E1129 Ryttartorget på Albergagatan tas ur bruk på tisdag 7.1. p.g.a. gatuarbeten. Linjerna 207, 225K, 229 och 543 har använt hållplatsen. Ersättande hållplatsen är vid Albergaesplanaden, E1113 Sockerslottsvägen.

Kartta poistuvan pysäkin E1129 ja korvaavan pysäkin E1113 sijainneista