Hållplats ”Sjömansgatan” H1172 tillbaka till ordinarie läge 18.12

Hållplats ”Sjömansgatan” H1172 flyttas tillbaka till ordinarie läge 18.12 och den tillfälliga hållplatsen dras in.

Hållplatsen på kartan