Klockmalmens hållplatser i Esbo sammanslås 2.1

Klockmalmens hållplatser E6823 och E6824 sammanslås torsdag 2.1. I fortsättningen avgår linjerna 246K och 246KT åt båda hållen, mot Esbo centrum och Rödskog, från samma hållplats E6824.

Hållplatsen E6823 saknade upphöjning, så sammanslagningen är en bekvämare och tryggare lösning. I hållplatstidtabellen är körriktningen markerad med stjärnor efter uppskattade passertiden.

kartta pysäkkien E6823 ja E6824 sijainneista Kellonummella