Kvällsavgångar på linje 576 tidigareläggs 1.1

Avgångar sena kvällar på linje 576 tidigareläggs med cirka 10 minuter fr.o.m. onsdag 1.1. Ändringarna gäller både vardagar och veckoslut. De skall förbättra förbindelser till tåg vid Aviapolis samt passa bättre arbetstider i Vinikby och Vinikskogen.

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och Tidtabeller i utskrivbar form