Linje U848 får ny tidtabell i riktning mot Helsingfors 1.1.2020

Linje U848 Kampen-Söderkulla-Borgå får nya passertider i riktning mot Helsingfors 1.1.2020. Ändringarna sker på sträckan Sibbo-Helsingfors och passertiderna senareläggs med ca 5-15 minuter. De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren eller på bussbolagets webbsida (Borgå trafik).