Ny hållplats i bruk i Ånäs 17.12

En ny hållplats Edvard Blomqvist stig (V6234) har tagits i bruk i Ånäs. Hållplatsen ligger i korsningen av Vitbäcksvägen och Idrottsvägen.

Från och med 17.12 stannar linje 724 i riktning mot Lövkulla och linje 735 i riktning mot Mikkola vid hållplatsen.

Karttakuva uudesta pysäkistä