Ny rutt för linjerna 57, 78 (N), 506 och 550 i Vik fr.o.m. 1.1

Viksbågen stängs av för kollektivtrafik från och med 1.1 på grund av byggandet av Spårjokern. Det innebär att linjerna 57, 78(N), 506 och 550 börjar köra längs Viksvägen i stället för Viksbågen. Linjerna trafikerar då inte längre hållplatserna Viks forskarpark H3173 och H3174. Dessutom trafikerar linjerna 57, 78(N) och 506 hållplatserna Viks biocenter H3175 och H3176. Dessa hållplatser ersätts med hållplatsparet Pasteursgatan (H3534 och H3535). Linjerna 57, 78 (N), 506 samt stomlinje 550 kommer att stanna vid dessa hållplatser.
Samtidigt sker det tidtabellsändringar och linje 506 får ny rutt i Kvarnbäcken.
Enligt nuvarande uppgifterna kan busstrafiken återgå till Viksbågen i början av 2021.

Bussilinjojen 57, 78(N), 506 ja 550 reitti Viikissä muuttuu 1.1.2020 alkaen Viikintielle