Ruttändring för bussar 111, 143, 147 och 543 i Kaitans 17.12

Linjerna 111, 143, 147 och 543 börjar trafikera den nya gatusträckan på tisdag 17.12 kl. 5.00.
Hållplats E4406 Finnoviken på Kaitansvägen dras in och nya hållplatser tas i bruk på den nya sträckan på Finnviksvägen.