Rutten för linje 506 ändras i Kvarnbäcken 1.1 och turintervallen blir tätare dagtid

Rutten för linje 506 ändras i Kvarnbäcken 1.1. Samtidigt blir turintervallen tätare vardagar ca kl 9-14 från tidigare 20 minuter till 15 minuter. Samtidigt blir det små ändringar i tidtabellen även annars.  Ändringarna möjliggör bättre koppling mellan linjerna 57, 78 och 506 som alla betjänar Ladugården. Dessutom förbättras förbindelserna till bl.a. Yrkeshögskolan Metropolias nya campus i Kvarnbäcken.

I riktningen mot Kvarnbäcken kör linjen från Ladugårdsbågen rakt till Kvarnbäcksvägen och inte längre via Ring I. Hållplatserna vid Ring I som uteblir i fortsättningen för den här linjen är Ladugårdskroken (H4538), Stensbölevägen (H4534), Tranbacka (H4288) och Sportkvarnen (H4286). Nya hållplatser är Hallonbergsvägen (H4539), Kvarndrängsvägen (H4543) och Skakkäppsvägen (H4263) samt ändhållplatsen Kvarnbäcken (M) (H4265). Hållplatsen där linjen avgår är densamma som tidigare, d.v.s. Kvarnbäcken (M) på andra sidan gatan (H4264).

Vid årsskiftet ändras också rutten i Vik.

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och Tidtabeller i utskrivbar form .

Karttakuva bussilinjan 506 uudesta reitistä Myllypurossa 1.1. alkaen