Rutten för linjer 50 och 59 förlängs till Sumparn 1.1

Rutten för linjer 50 och 59 förlängs från Fiskehamnen till Sumparn onsdag 1.1. I fortsättningen kör linjerna rutten Koksgatan – Bjälkgatan – Vågbrytaren till sin nya ändhållplats i Sumparn.

Gamla ändhållplatsen Koksgatan (H2556) förblir ändhållplats för linje 738. En ny hållplats Bjälkkajen (H2571) upprättas i stället för den gamla ändhållplatsen för linjer 50 och 59. Längs nya ruttavsnittet är nya hållplatserna Flöjtskeppet Dianas gränd (H2569 och H2570) och ändhållplatsen Vincentgatan (H2568).

För övrigt förblir rutterna såsom tidigare, men det blir ändringar i tidtabeller på båda linjer.

Karttakuva linjojen 50 ja 59 uudesta reitistä Sompasaareen 1.1. alkaen