Sjundeålinjen 917 får en förenhetligad rutt och ny tidtabell fr.o.m. 7.1

Linje 917 som trafikeras i Sjundeå får en enhetligare rutt fr.o.m. tisdag 7.1. I fortsättningen körs alla avgångar med beteckning 917B, d.v.s. Lappersvägen – Bocksvägen – Hästbölevägen – Grannäsvägen körs alltid motsols. Dessutom gör avgångarna en avstickare till Lempans längs Bäcksvägen och från Flyt till kommuncentret körs i fortsättningen längs Grännäsvägen.

Ny tidtabell linje 917 fr.o.m. 7.1.2020

Nya rutten för linje 917:

Kartta linjan 917 uudesta reitistä