Små ändringar i tidtabeller för linjer 432, 444(T) och 445 i Kivistöområdet 1.1

Det blir små ändringar i tidtabeller för linjer 432, 444(T) och 445 i Kivistöområdet fr.o.m. 1.1. Ändringarna strävar bl.a. till jämnare turintervaller på Käinbyvägen.

Avgångstiderna för linje 432 tidigareläggs på eftermiddagar mot Kirkka. Dessutom tidigareläggs även första morgonavgångar på linjer 444 och 444T för att bättre passa skoltider. Samtidigt tidigareläggs avgångstiden för föregående avgången på linje 444 för att mojliggöra detta. På lördagar och söndagar tidigareläggs första avgången från Kivistö station på linje 445 för att bättre passa arbetstider i Katrinesjukhuset.

De nya tidtabellerna finns i Reseplaneraren och Tidtabeller i utskrivbar form .