Ändringar i hållplatser på Ring I vid Bredvik 3, 4 och 10.2

Byggarbeten för Spårjokern och Ring I hämtar med sig ytterligare ändringar i trafikarrangemang och hållplatser på Ring I vid Bredvik.

På måndag 3.2 flyttas Kronoborgsvägens hållplats på Ring I västerut. Hållplatsen E1215 flyttas ca. 100 meter söderut till andra sidan av gångtunneln.

Hållplatsen österut E1201 flyttas på måndag 10.2. till mitten av nuvarande körbanan. Stomlinje 550 samt linjerna 113, 113N, 212, 213N och 555 använder de här hållplatserna.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä

På tisdag 4.2 tas hållplatsen Bredstranden E1218 ur bruk helt och hållet. Linje 555 mot Mårtensdal har använt hållplatsen. Närmaste hållplatsen som ersätter är i Torvmossvägens korsning (E1216).

Kartta poistuvasta pysäkistä E1218