Hållplatserna Nallebackavägen dras in 9.1

Hållplatserna Nallebackavägen H3368 och H3369 dras in torsdag 9.1. Förändringen gäller busslinjerna 69, 77N och 704.

Karttakuva poistuvista pysäkeistä H3368 ja H3369