Linje 14, 17 och 18N återgår till ordinarie rutt i Eira 1.2

Uppdatering: Hållplatsen Munkholmsgatan H1186 kommer inte att tas i bruk p.g.a. pågående arbete vid hållplatsen.

Linje 14, 17 och 18N återgår till ordinarie rutt i Eira 1.2. Linjerna har kört undantagsrutt från och med sommaren på grund av arbeten på Munkholmsgatan.

Linjerna 14 och 18N börjar köra sträckan Fabriksgatan – Munkholmsgatan – Säljägargatan.  Linjerna börjar också trafikera hållplatserna Eira sjukhus (H0449), Styrmansgatan (H0444 och H0445), Munkholmsgatan (H1185) samt Ärtholmsgatan (H1187 och H1188).  Linjen trafikerar inte längre hållplatsen Eira sjukhus H1176. Hållplatsen Munkholmsgatan H1186 kommer inte att tas i bruk nu på grund av pågående arbete vid hållplatsen.

Linje 17 återgår att köra i en riktning i Eira. Linjens änd- och avgångshållplats är i fortsättningen Grundsundsgränden H1189. I riktning mot Munkholmen kör linje 17 rutten Fabriksgatan – Skepparegatan – Havsgatan – Havsstranden – Eirastranden – Säljägargatan. I riktning mot Berghäll kör linjen enligt följande: Säljägargatan – Munkholmsgatan – Fabriksgatan. Linjen trafikerar också hållplatserna Ärtholmsgatan (H1187), Munkholmsgatan (H1185) samt Styrmansgatan (H0445).

Kartta linjojen 14, 17 ja 18N uusista reiteistä 1.2.2020 alkaen