Rutten för linjerna 207, 225K, 229 och 543 i Södra Alberga ändras 3.2

Byggarbeten för Spårjokern framskrider och det medför ändringar i bussrutter i Södra Alberga. Rutten för linjerna 225K och 543 samt för närbussar 207 och 229 ändras måndag 3.2. Ändringen påverkar också tidtabellerna. De nya rutterna och tidtabellerna syns redan i Reseplaneraren.

Linje 543 kör i fortsättningen rutten Befästningsvägen – Säterigatan – Ring I – Hästskon – Alberga terminal.
Linje 225K samt närbussar 207 och 229 (som alla körs med småbussar) åker i fortsättningen längs von Zansens gränd.

Hållplatserna Sockerslottsvägen (E1111 och E1113) tas ur bruk helt och hållet.

Linje 543 stannar mot Alberga i fortsättningen vid hållplatserna längs den nya rutten: Befästningsvägen (E1115), Säteri (E1162) och Hästskon (E1170). Åt andra hållet, efter avgång från Alberga ersätter en ny hållplats Befästningsvägen (E1128) vid Säterigatan hållplatsen som tas ur bruk på Albergaesplanaden. Även linje 202, som annars blir oförändrad, kommer att använda den nya hållplatsen E1128 fr.o.m. 3.2.

Avgångstider för linje 543 och för närbuss 207 tidigareläggs en aning på grund av en längre rutt. Ändringen påverkar också uppskattade passertider på närbuss 229 men avgångstiderna ändras inte. Tidtabellen för 225K ändras inte.

Karta över den nya rutten för linje 543:

Kartta linjan 543 uudesta reitistä Kehä ykkösen kautta Etelä-Leppävaarassa

Karta över den nya rutten för 207, 225K och 229:

Kartta linjojen 207 225K 229 uudesta reitistä Zanseninkujan kautta Etelä-Leppävaarassa