Bänkskuddardagen påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum på torsdag 13.2

Bänkskuddardagen påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum på torsdag 13.2 ca kl. 12.45-14. Avvikelserna gäller linjerna 1, 2, 3, 6(T), 17 och 21. Lastbilarna samlas vid Havshamnen och kör sedan via Ehrenströmsvägen och Skeppsbrogatan för att sedan köra rutten Norra Esplanaden - Lönnrotsgatan - Sandvikstorget - Bulevarden - Georgsgatan - Nylandsgatan - Skillnaden - Södra Esplanaden.

Spårvagnslinje 1 kör ca kl. 12.45-14 från Mannerheimvägen via Alexandersgatan till Olympiaterminalen och sedan vidare till ändhållplatsen på Båtsmansgatan. Sträckan Bulevarden - Fredriksgatan - Skepparegatan och hållplatserna Studenthuset (H0701 och H0702), Skillnaden (H0801 och H0802), Fredriksgatan (H0803 och H0804), Stora Robertsgatan (H0813 och H0814) ch Femkanten (H0815 och H0816) trafikeras inte.

Spårvagnslinje 2 och 3 kör ca kl. 12.45-14 från Mannerheimvägen via Alexandersgatan till Skatuddens terminal. Sträckan i Ulrikasborg och hållplatserna Salutorget (H0430 och H0431), Södra kajen (H0432 och H0433), Olympiaterminalen (H0434 och H0435), Brunnsparken (H0436 och H0437), Jungfrustigen (H0438 och H0439), Kaptensgatan (H0440 och H0441), Eira sjukhus (H0442 och H0443), Femkanten (H0815 och H0816), Stora Robertsgatan (H0813 och H0814), Fredriksgatan (H0803 och H0804), Skillnaden (H0801 och H0802) samt Studenthuset (H0701 och H0702) trafikeras inte.

Spårvagnslinje 6 kör ca kl. 12.45-14 via Simonsgatan till Gräsviksgatan och sedan vidare till Sundholmen. Sträckan i Bulevarden och i Sandviken samt hållplatserna Studenthuset (H0701 och H0702), Skillnaden (H0801 och H0802), Fredriksgatan (H0803 och H0804), Alexandersteatern (H0805 och H0806), Sandvikstorget (H0807 och H0808), Sandviksgatan (H0810), Kalevagatan (H0812), Sandviken (H0811) och Repslagaregatan (H0809) trafikeras inte.  Spårvagn 6T kör från Järnvägsstationen via Simonsgatan och Kampen till Västra terminalen.

Avgångarna på linje 17 från Björnparken kl. 12.42-13.42 samt från Grundsundsgränden kl. 12.51-13.49 kör undantagvis via Järnvägsstationen. Hållplatserna Jungfrustigen (H0438 och H0439), Brunnsparken (H1984 och H0436), Olympiaterminalen (H1987 och H1988), Norra Magarinsgatan (H1985 och H2108), Salutorget (H2005), Riddarhuset (H2006 och H2007), Kyrkogatan (H2008 och H2009), Estnäsgatan (H2010 och H2011) samt Elisabetsgatan (H2012) trafikeras inte.

Avgångarna på linje 21 från Hallonnäs kl. 12.27-13.28 kör till Kampens terminal. Östersjögatan, Gräsvikens metrostation och Eira körs inte. Turer som avgår från Eira fram till kl. 12.57 och vidare från och med kl. 14.24 kör som vanligt.