Hållplatsen Britas H2226 flyttas på fredag 21.2

Hållplatsen Britas H2226 på Britasvägen flyttas på fredag 21.2 ca 150 meter bakåt i körriktningen (d.v.s. västerut) på grund av gatubygge.
Stomlinje 550 mot Östra Centrum samt linjerna 52 mot Arabia och 552 mot Malm använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä