Hållplatsen Britas H2227 tas ur bruk 26.2

Hållplatsen Britas H2227 tas ur bruk på onsdagmorgon 26.2.
Stomlinje 550 mot Westendstationen samt linjerna 52 mot Munksnäs och 552 mot Otnäs har använt hållplatsen.

Ersättande hållplats är nästa hållplats Plottbrinken H2225. Även stomlinje 550 kommer att stanna vid den här hållplatsen.

Indragning av hållplatsen beror på gatubygge och preliminärt kan hållplatsen åter tas i bruk i juli.

Kartta poistuvan pysäkin H2227 ja korvaavan pysäkin H2225 sijainnista