Hållplatsen Tali koloniträdgård H1521 på Sockenbackavägen flyttas till mitten av gatan 2.3

Byggarbeten för Spårjokern framskrider och trafikarrangemangen längs Sockenbackavägen ändras på måndag 2.3 cirka kl. 18.

Hållplatsen västerut, Tali koloniträdgård (H1521) flyttas till mitten av gatan då norra körbanan stängs och den södra blir dubbelriktad.
Linjerna 14, 38, 39/B/N, 54, 59, 231N och 235/N använder hållplatsen.

Kartta kadun keskelle siirtyvästä pysäkistä H1521